Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego, Biura Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami " Gomułka Nieruchomości" o nazwie : gnieruchomosci.com 


DEFINICJE:

Serwis - internetowa strona z ogłoszeniami związanymi ze sprzedażą, kupnem, wynajmem lub zamianą nieruchomości prowadzona pod adresem : www.gnieruchomosci.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
Usługodawca -  " Gomułka Nieruchomości " Wiktoria Gomułka, Siedziba Administratora , Kołobrzeg, ul. Srebrna 10/1
Użytkownik - każda osoba fizyczna bądź prawna, korzystająca z serwisu w celu przeglądania zamieszczonych w nim ogłoszeń
Ogłoszenie - wirtualna prezentacja opisu oraz zdjęć nieruchomości będących w zasobach Biura Nieruchomości " Gomułka Nieruchomości "
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
Urządzenia - komputer, laptop, smartfon lub każde inne urządzenie techniczne pozwalające korzystać z sieci www.
Oprogramowanie - systemy operacyjne, przeglądarki internetowe, programy antywirusowe i każde inne oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika pozwalające na przyłączenie się do sieci www.

Zasady dostępu Użytkownika do Serwisu:

Dostęp jest bezpłatny, nie wymaga logowania ani podawania żadnych danych osobowych przez Użytkownika 
Dostęp jest nieograniczany czasowo ani ilościowo.
Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika odpowiednich Urządzeń , oprogramowania oraz dostępu do internetu.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy:

Usługodawca oświadcza iż dołoży wszelkich starań aby ogłoszenia umieszczane w Serwisie były aktualne a w ich treść nie będzie sprzeczna z prawem i obraźliwa lub powszechnie społecznie nieakceptowana. 
Usługodawca oświadcza iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji umieszczanych w Serwisie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji ogłoszenia umieszczonego w serwisie w każdym terminie.
Usługodawca informuje iż zamieszczone w serwisie Ogłoszenia nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
Dane dotyczące nieruchomości pochodzą z informacji uzyskanych od właścicieli nieruchomości.
Podane ceny i wysokości czynszów mogą ulec zmianie.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika:

Użytkownik korzystający z Serwisu www.gnieruchomosci.com powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu .
Użytkownik oświadcza iż rozumie że treść, zdjęcia i inne informacje zawarte w Serwisie www.gnieruchomosci.com stanowią własność Usługodawcy i jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie powyższych - narusza prawa własności Usługodawcy.
Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu w dowolnym miejscu, i czasie zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.
Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprze formularz kontaktowy umieszczony na Serwisie ( zakładka Kontakt ) w każdym terminie.
Kontakt telefoniczny z Usługodawcą jest możliwy w godzinach pracy Biura podanych w Serwisie ( zakładka kontakt )

UWAGA!
Użytkownik kontaktując się z Biurem Nieruchomości " Gomułka Nieruchomości " poprzez formularz kontaktowy, oświadcza iż podaje swoje dane kontaktowe dobrowolnie i oświadcza że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie kontaktu w podanej poprzez formularz sprawie i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

Postanowienia końcowe:

Usługodawca informuje Użytkownika, aby zapoznał się z " Polityka Cookies " oraz z " Polityką Prywatności " Serwisu .
Usługodawca informuje iż nie bierze odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z serwisu w przypadku wadliwości Urządzeń oprogramowania Użytkownika lub braku dostępu do sieci internet.
Usługodawca informuje że korzystanie z serwisu jest bezpłatne a wszelkie opłaty związane z dostępem do sieci www, obciążają wyłącznie Użytkownika. 
Wszelkie informacje lub reklamacje oraz zapytania - proszę składać poprzez formularz kontaktowy w zakładce " Kontakt " .
Usługodawca oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz 883 ) , adres e-mail oraz inne dane osobowe i kontaktowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów współpracy z Użytkownikiem.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmiany będą opublikowane na stronie Serwisu.

                                                                                                                                                                         Usługodawca - Właściciel Serwisu
                                                                                                                                                                                   Wiktoria Gomułka